خدمات حسابرسی تراز محسابان برنا

یکی از نیازهای برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها که بر اساس ساختار آن شرکت و نیاز سهامداران و الزامات قانونی می‌باشد، داشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده می‌باشد. همچنین برخی دیگر از شرکت‌ها نیز نیاز دارند تا به صورت ضمنی و دوره‌ای امور جاری بخش حسابداری آن‌ها توسط یک شخص یا شرکت ثالث حسابرسی و تایید گردد. در راستای همین امر موسسه تراز محاسبان برنا با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب حسابرسی، حسابرسان خبره و رسمی و شرکای تجاری خود این خدمات را به بهترین نحو ممکن و در تمام سطوح به کارفرمایان ارائه می‌نماید.

لیست خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

ارائه کلیه خدمات حسابرسی شامل حسابرسی رعایتی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی قانونی و حسابرسی داخلی بر اساس استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارشات رسمی و غیر رسمی بر اساس نیاز های کارفرما به مراجع مختلف. همچنین استقرار حسابرس مستقل در محل کارفرما برای شرکتها و سازمانهای بزرگ جهت انجام حسابرسی ضمنی و مستمر عملیات مالی کارفرما.