خدمات تامین نرم افزار تراز محسابان برنا

با توجه به اینکه نرم‌افزارهای تخصصی مالی و حسابداری یکی از زیر ساخت‌های اصلی و مهم این بخش در هر شرکت و کسب و کاری می‌باشند، موسسه تراز محاسبان برنا نیز به جهت تکمیل‌تر شدن پکیج خدماتی خود و با بهره‌گیری از شرکای تجاری و شناخت عمیق از بازار نرم افزارهای حسابداری می‌تواند بهترین پیشنهادات را بر اساس نیازهای کارفرمایان ارائه و بهترین نرم افزارها را برای ایشان تامین و مستقر نماید.

لیست خدمات تامین نرم‌افزار

نرم افزارهای حوزه مالی

تامین و استقرارهای کلیه نرم افزارهای حوزه مالی شامل نرم افزار حسابداری، صندوق فروش، انبار (تعدادی و ریالی) حقوق و دستمزد، اموال و دارایی ثابت، فروش، خزانه داری ( دریافت و پرداخت ) و … به صورت آفلاین، تحت وب، ابری و بر اساس نیازهای فنی و بودجه کارفرما.

تامین و استقرارهای کلیه نرم افزارهای حوزه اداری شامل سیستم جامع پرسنلی، اتوماسیون اداری، قراردادها، امور مشتریان و… به صورت آفلاین، تحت وب، ابری و بر اساس نیازهای فنی و بودجه کارفرما.

تامین و استقرارهای کلیه نرم افزارهای حوزه تولید شامل حسابداری صنعتی، ساختار محصول، برنامه ریزی و کنترل تولید، تعمیر و نگهداری، کنترل کیفیت، سفارش ساخت و… به صورت آفلاین، تحت وب، ابری و بر اساس نیازهای فنی و بودجه کارفرما.

تامین و استقرارهای کلیه نرم‌افزارهای حوزه برنامه‌ریزی و توسعه فروش شامل بازاریابی، مسیربندی و توزیع، هدف‌گذاری و پورسانت، ارزیابی تامین کنندگان و… به صورت آفلاین، تحت وب، ابری و بر اساس نیازهای فنی و بودجه کارفرما.

تامین و استقرارهای کلیه نرم افزارهای حوزه بودجه و حسابداری مدیریت شامل نرم افزار بودجه بندی عملیاتی، نرم افزارهای حوزه هوش تجاری و داشبوردهای مالی مختص مدیران و… به صورت آفلاین، تحت وب، ابری و بر اساس نیازهای فنی و بودجه کارفرما.