درباره تراز محاسبان برنا

موسسه خدمات مالی تراز محاسبان برنا با هدف ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در بخش های مختلف مالی، مالیاتی، اداری و آموزشی تشکیل شد. این موسسه با بهره گیری از دانش و تجربیات کاربردی و مفید کادر فنی خود آماده پاسخگویی به نیاز های اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه های مختلف کاری، صنایع و کسب و کارها مختلف در هر مقیاس و حجم عملیات می باشد.

تیم تراز محاسبان برنا

شکیبا حدیدی / عضو هیئت مدیره

علیرضا بشیری / مدیرعامل

پریا دیودل/ سوپروایزر