خدمات اداری و پرسنلی تراز محسابان برنا

بدون شک چالش های روز افزون در حوزه منابع انسانی شرکتها و کسب و کارها یکی از بزرگترین دغدغه های کارفرمایان محسوب می شود. موسسه تراز محاسبان برنا با ارائه بهینه ترین راهکارها در بخش های مختلف این حوزه از جذب تا نگه داری و توسعه مهارتهای کاربردی پرسنل این تهدید با القوه را برای شما به فرصتی استثنائی تبدیل خواهد کرد.

لیست خدمات اداری و پرسنلی

جذب پرسنل

ارائه خدمات جذب نیروی متخصص حوزه مالی بر اساس نیازهای کارفرمایان، شامل تنظیم آگهی‌های استخدامی، درج و انتشار آگهی‌ها در پلتفرم‌های استخدامی و کانال‌های مربوطه، دریافت و بررسی رزومه‌های ارسال شده و انتخاب افراد جهت مصاحبه اولیه، انجام دو مرحله مصاحبه عمومی و تخصصی و در نهایت معرفی نفرات منتخب به کارفرما جهت مصاحبه نهایی و انتخاب فرد مورد نظر.

اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز از پرسنل و تشکیل پرونده‌های فیزیکی و دیجیتال برای ایشان به جهت دسترسی هرچه بهتر به اطلاعات مربوط به هرکدام از پرسنل فعال یا غیر فعال.

تنظیم قراردادهای کار موقت به صورت دوره‌ای برای پرسنل و اخذ امضاء از ایشان و دریافت تضامین مورد نیاز کارفرما و درج در پرونده‌های پرسنلی.

تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها، فرم‌های عملیاتی، شرح وظایف پرسنل و سایر موارد مربوط به حوزه اداری و پرسنلی، اخذ تاییدیه از کارفرما و ابلاغ به بخش‌های مختلف سازمان و در نهایت استقرار فرآیندهای پرسنلی بر اساس نیازهای کارفرما و شرایط کاری مجموعه.

انجام کلیه خدمات مربوط به روابط فی مابین کارگر و کارفرما و امور قانونی مرتبط با اداره کار نظیر شرکت در دعاوی مربوطه و حل و فصل پرونده‌های موجود.

ارائه خدمات مربوط به روانشناسی سازمانی و صنعتی با بهره‌گیری از متخصصین این امر جهت امور مشاوره‌ای و برگزاری دوره‌های کارگاه‌ها و جلسات آموزشی، توجیهی و درمانی.