حقوق پایه اداره کار 1403

حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳

حقوق و دستمزد یکی از مهم‌ترین مسائل برای کارمندان، کارگران و کارفرمایان هست. حقوق وزارت کار کارگران باید بر طبق مبلغی که قانون کار تعیین کرده است پرداخت شود. پس امسال دستمزد کارگران نباید رقمی کمتر از حداقل حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ باشد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان باید همه‌ساله مبلغ حداقل حقوق وزارت کار را برحسب نرخ تورم و شرایط اقتصادی و معیشت خانوار تعیین کنند.

در جلسه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ تصویب شد. واحدهای صنفی، صنعتی، کارگاه‌های کوچک و متوسط تا کمتر از ۵۰ نفر نیرو و کلیه مشاغل مانند مغازه‌داران، خیاطان، فروشندگان، دستیاران پزشکان و هرگونه پرداختی که نسبت کارگری و کارفرمایی را اثبات کند شامل قانون پرداخت حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ می‌شوند. لطفاً با تراز محاسبان برنا همراه باشید تا در ادامه حقوق و مزایایی مصوبه سال ۱۴۰۳ و نحوه محاسبه‌ی آن بر اساس حقوق سال گذشته، آشنا شویم.

 حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ چیست؟

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ بر اساس تصویب‌نامه شورای عالی کار با ۳/۳۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین گردید؛ و مزایایی پرداختی حقوق پایه سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل هست که به پایه حقوق اضافه می‌گردد.

بیشتر بخوانید: همه آنچه باید درباره فیش حقوقی بدانید

  • حداقل حقوق روزانه ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال
  • حداقل حقوق ماهانه برای سی روز در ماه برابر با مبلغ ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ریال
  • حق تأهل به میزان ۵۰۰ هزار تومان برای کارگران متأهل خانم و آقا
  • بن خواروبار ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
  • حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان
  • پایه سنواتی مبلغ ۲۱۰ هزار تومان (پایه سنواتی به کسانی پرداخت می‌شود که دارای حداقل ۳۶۵ روز کارکرد در شرکت یا موسسه موردنظر باشند.)
  • حق اولاد به ازای هر فرزند ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان (حق اولاد به کسانی پرداخت می‌شود که دارای حداقل ۷۲۰ روز حق بیمه باشند و این حق بیمه مهم نیست در شرکت‌ها یا محل‌های کاری متفاوتی پرداخت‌شده باشد.)

پس از اعلام این موارد، میزان حقوق ماهانه بدون کسر بیمه و مالیات برای سی روز کارکرد و دو فرزند بدون سابقه کار برابر است با ۱۱۳.۹۸۷.۸۴۰ ریال، البته این مقدار پس کسر کسورات قانونی کمتر نیز خواهد شد.

میزان حقوق ماهانه بدون کسر بیمه و مالیات برای سی روز کارکرد و یک فرزند بدون سابقه کار برابر است با ۱۰۶.۸۲۷.۸۴۰ ریال، البته این مقدار پس کسر کسورات قانونی کمتر نیز خواهد شد.

میزان حقوق ماهانه بدون کسر بیمه و مالیات برای سی روز کارکرد برای یک شخص مجرد بدون سابقه کار برابر است با ۸۵.۶۶۱.۸۴۰ ریال، البته این مقدار پس کسر کسورات قانونی کمتر نیز خواهد شد.

برای دریافت بهتر این مطلب به جدول زیر توجه فرمایید. در این جدول حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ و همچنین میزان مزایا آمده است.

حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳اقلام حقوق
۲.۳۸۸.۷۲۸حداقل دستمزد روزانه
۷۱.۶۶۱.۸۴۰حداقل دستمزد روزانه برای ۳۰ روز
۳۲۵.۸۸۸مزد ساعتی
۴۶۹.۶۰۷مزد هر ساعت اضافه‌کار
۹.۰۰۰.۰۰۰حق مسکن
۱۴.۰۰۰.۰۰۰بن خواروبار
۲.۱۰۰.۰۰۰پایه سنوات برای افرادی که بیش از ۳۶۵ روز در یک مرکز حقوق دریافت کرده‌اند.
۷.۱۶۶.۱۸۴حق اولاد برای یک فرزند
۱۴.۳۳۲.۳۶۸حق اولاد برای دو فرزند
۵.۰۰۰.۰۰۰حق تأهل برای کارگران خانم و آقا
۹۶.۷۶۱.۸۴۰ناخالص حقوق و مزایا برای یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار
۱۰۱.۷۶۱.۸۴۰ناخالص حقوق و مزایا برای یک فرد متأهل بدون فرزند و یک سال سابقه کار
۱۰۸.۹۲۷۸.۰۲۴ناخالص حقوق و مزایا برای یک فرد متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه کار
۱۱۶.۰۹۳.۲۰۸ناخالص حقوق و مزایا برای یک فرد متأهل با دو فرزند و یک سال سابقه کار
در ادامه برای مقایسه حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۲ با حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ از دو جدول استفاده کرده‌ایم که توجه شمارا به آن جلب می‌کنم.
اقلام حقوقسال ۱۴۰۲(ریال)سال ۱۴۰۳(ریال)
حداقل دستمزد روزانه۱.۰۷۶۹.۴۲۸۲.۳۸۸.۷۲۸
حداقل دستمزد ماهانه۵۳.۰۸۲.۸۴۰۷۱.۶۶۱.۸۴۰
مزد هر ساعت کاری۲۴۱.۲۸۶۳۲۵.۸۸۸
مزد هر ساعت اضافه‌کاری۳۳۷.۸۰۰۴۶۹.۶۰۷
حق مسکن۹.۰۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰
بن خواربار۱۱.۰۰۰.۰۰۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار۲.۱۰۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد یک فرزند۵.۳۰۸.۲۸۴۷.۱۶۶.۱۸۴
حق اولاد دو فرزند۱۰.۶۱۶.۵۶۸۱۴.۳۳۲.۳۶۸
حق تأهل۰۵.۰۰۰.۰۰۰
حداقل حقوق کارگران متأهل بدون فرزند با حداقل یک سال سابقه کار۷۳.۰۸۲۰۸۴۰۹۹.۶۶۱.۸۴۰
حداقل حقوق با یک فرزند۸۰.۴۹۱.۱۲۴۱۰۸.۹۲۸.۰۲۴
حداقل حقوق با دو فرزند۸۵.۷۹۹.۴۰۸۱۱۶.۰۹۴.۲۰۸
جدول بالا تمامی اقلام حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۲ را با حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ مقایسه می‌کند و همچنین جدولی که در زیر محاسبه و طراحی‌شده است میزان افزایش هر آیتم را به تفکیکی نشان می‌دهد.
اقلام حقوقمقدار در سال ۱۴۰۲مقدار اضافه‌شده در سال ۱۴۰۳درصد افزایش
حداقل دستمزد روزانه۱.۷۶۹.۴۲۸۶۱۹.۳۰۰۳۵%
کمک‌هزینه برای اقلام مصرفی۱۱.۰۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰۲۱%
حق مسکن۹.۰۰۰.۰۰۰۰۰%
حق اولاد برای هر فرزند۵.۳۰۸.۲۸۳۱.۸۵۷.۹۰۲۳۵%
پایه سنوات با داشتن یک سال سابقه کار۲.۱۰۰.۰۰۰۰۰%
هر ساعت اضافه‌کاری۳۳۷.۹۵۳۱۱۸.۲۸۴۳۵%
کل اضافه دریافتی برای کارگر مجرد و بدون سابقه کاری۷۳.۰۸۲۸۴۰۱۸.۵۷۹.۰۰۰۲۵.۴%

در جدولی که در ادامه آمده است شما می‌توانید دریافتی روزانه هرکدام از آیتم‌های حقوق و درنهایت میزان حقوق روزانه یک فرد مجرد بدون سابقه کار را ببینید.

شرحروزانهماهانه
حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز۲.۳۸۸.۷۲۸۷۱.۶۶۱.۸۴۰
کمک‌هزینه اقلام مصرفی۴۶۶.۶۶۶۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۳۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰
حق اولاد برای هر فرزند۲۳۸.۸۷۲۷.۱۶۶.۱۸۴
پایه سنوات به‌شرط داشتن یک سال سابقه کار۷۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰
مجموعه دریافتی روزانه افراد مجرد بدون سابقه کار۳.۱۵۵.۳۹۴۹۴.۶۶۱.۸۴۰

همان‌طور که می‌دانید در سال برخی ماه‌ها ۳۰ روز و برخی دیگر ۳۱ روز بنابراین جدول ذیل مواردی که در ماه وابسته به‌روز هستند را نشان می‌دهد و همچنین برخی موارد که در طول ماه با روزهای متفاوت ثابت است نیز نشان داده‌شده است.

آیتم‌های حقوقماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
مزد روزانه پایه اداره کار ۱۴۰۳۲.۳۸۸.۷۲۸۲.۳۸۸.۷۲۸
مزد ماهانه پایه اداره کار ۱۴۰۳۷۱.۶۶۱.۸۴۰۷۴.۰۵۰.۵۶۸
بن کارگر قانون کار ۱۴۰۳۱۴.۰۰۰.۰۰۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن قانون کار ۱۴۰۳۹.۰۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰
حق تأهل ۱۴۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰
حق اولاد یا عائله‌مندی برای ۱ فرزند معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۳۷.۱۶۶.۱۸۴۷.۱۶۶.۱۸۴
حق اولاد یا عائله‌مندی برای ۲ فرزند معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۳۱۴.۳۳۲.۳۶۸۱۴.۳۳۲.۳۶۸
مزد هر ساعت کار عادی۳۲۵.۸۸۸۳۲۵.۸۸۸
پایه سنوات ۱۴۰۳ برای هرروز به‌شرط داشتن یک سال سابقه کار۲.۱۰۰.۰۰۰۲.۱۷۰.۰۰۰
حداقل عیدی سال ۱۴۰۳۱۴۳.۳۲۳.۶۸۰۱۴۳.۳۲۳.۶۸۰
فوق‌العاده هر ساعت اضافه‌کاری ۱۴۰۳۴۵۶.۲۳۷۴۵۶.۲۳۷

تاثیر مدارک تحصیلی بر روی حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳

بر اساس قانون کار، کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل نمی‌شوند و درنتیجه مدرک تحصیلی تأثیری در دریافتی آن‌ها ندارد، با این اوصاف حداقل حقوق و دستمزد برای تمامی مشاغل و مدارک تحصیلی در اداره کار برای کارگاه‌های کوچک و متوسط تا سقف ۵۰ نفر نیروی کار، حکم فرماست. هیچ کارفرمایی نمی‌تواند از مبلغ ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ حداقل حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ قرارداد خود را پایین‌تر ببندد و یا حقوق پرداخت کند.

 تاثیر حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳

حداقل حکم بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمتی و پست سازمانی زمان بازنشستگی حداقل ۹۰ میلیون ریال تصویب‌شده است. لازم به ذکر است، میزان دریافتی در زمان فعالیت تاثیر بسزایی در سطح دریافتی، در زمان بازنشستگی دارد.

تاثیر افزایش حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ برروی حقوق بیکاری بگیران

برخی از افراد به علت تعدیل نیرو توسط کارفرمایان همه‌ساله بیکار می‌شوند و تأمین اجتماعی برای کمک به این افراد آن‌ها را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌دهد. دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته افزایش ۵۵ درصدی حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۲ رادارند.

بیشتر بخوانید: قوانین جدید مالیات‌های مستقیم و نکاتی مهم برای مودیان

تاثیر افزایش حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ بر روی حقوق سربازان در سال ۱۴۰۳

همه ساله بعد از تعیین حقوق پایه اداره کار، کمیسیون نظام وظیفه نیز نسبت به افزایش حقوق سربازان در حال خدمت اقدام می کند که مصوبات آنها برای سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد:

نزدیک ۶ میلیون تومان برای سربازان در مناطق غیرعملیاتی و در مناطق عملیاتی مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و همچنین حداقل حقوق برای سربازان متأهل مبلغ ۹ میلیون تومان تعیین‌شده است.

حق بیمه حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳

میزان حق بیمه برای کارگران در ماه‌های ۳۰ و ۳۱ متفاوت است که در جدول پایین میزان حق بیمه بر اساس حداقل حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ به‌صورت جداگانه میزان سهم کارگر و کارفرما محاسبه‌شده است.

عنوانماهیانه ۳۱ روزماهیانه ۳۰ روز
مبلغ حداقل دستمزد ماهانه بر اساس حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳۷۴.۰۵۰.۵۶۸۷۱.۶۶۱.۸۴۰
حق خواروبار۱۴.۰۰۰.۰۰۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۹.۰۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰
بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد)۱۹.۴۱۰.۱۱۳۱۸.۹۳۲.۳۶۸
بیمه بیکاری سهم کارفرما (۳ درصد)۲.۹۱۱.۵۱۷۲.۸۳۹.۸۵۵
جمع بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد)۲۲.۳۲۱.۶۳۰۲۱.۷۷۲.۲۲۳
بیمه سهم کارگر (۷ درصد)۶.۷۹۳.۵۴۰۶.۶۲۶.۳۲۹
جمع مبلغ بیمه پرداختنی (۳۰ درصد)۲۹.۱۱۵.۱۷۰۲۸.۳۹۸.۵۵۲

جدول مالیات بر حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، افرادی که ماهانه تا سقف ۱۲ میلیون تومان دریافتی دارند از معافیت مالیات بر حقوق بهره‌مند می‌شوند و به ترتیب با افزایش حقوق میزان مازاد مشمول قانون مالیات بر حقوق است. در ادامه جدول مالیاتی برای درآمد در ماه و سال به تفکیک جهت اطلاع شما خوانندگان گرامی تهیه‌شده است.

میزان دریافتی ماهانهنرخ مالیات
نسبت به مازاد ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال۱۰%
نسبت به مازاد ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال۱۵%
نسبت به مازاد ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال۲۰%
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بالا۳۰%
میزان دریافتی در سالنرخ مالیات
نسبت به مازاد (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال۱۰%
نسبت به مازاد (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال۱۵%
نسبت به مازاد (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال۲۰%
نسبت به (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا۳۰%

جمع‌بندی حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳

با تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، در پایان این مقاله می‌خواهم طی یک جدول خلاصه حداقل مصوبات برای حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ را یادآوری کنم. شایان‌ذکر است، برخی از این مزایا افزایش داشته و برخی هیچ تغییر نداشته‌اند و یک مورد نیز به‌عنوان حق تأهل، برای کارگر متأهل خانم و آقا در نظر گرفته‌شده است که در این جدول به همگی آن‌ها اشاره‌شده است. امیدوارم این مقاله توانسته باشد، سؤالاتی به وجود آمده در ذهن شما در مورد حداقل حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ را پاسخ داده باشد.

آیتم‌های مصوب شده در حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳مبلغ به ریال
حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال ۱۴۰۳۷۱.۶۶۱.۸۴۰
حداقل دستمزد روزانه 1403۲.۳۸۸.۷۲۸
بن کارگری۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق تأهل۵.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۹.۰۰۰.۰۰۰
حق اولاد۷.۱۶۶.۱۸۴
پایه سنوات۲.۱۰۰.۰۰۰

سوالات متداول حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳

۱- حداقل حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ چقدر افزایش داشته است؟

نرخ افزایش حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ برابر با ۳۵% مصوب شده است که البته لازم به ذکر است برخی از مزایا نیز افزایش‌های را داشته‌اند و مجموع آن‌ها باهم به این نرخ می‌رسد.

۲- حداقل حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ چقدر تصویب‌شده است؟

 مبلغ ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ برای سی روز کاری بدون مزایا و سابقه کار تصویب‌شده است.

۳- مزد روزانه در حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ چقدر است با مزایا و بدون مزایا؟

 مبلغ حداقل مزد روزانه بدون مزایا و سنوات مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال در نظر گرفته‌شده است؛ و پس از اضافه کردن مزایایی قانونی همچون خواروبار، مسکن و پایه سنواتی این مبلغ ۳.۲۲۵.۳۹۴ ریال برای فرد مجرد با یک سال سابقه کار تعیین‌شده است.

جهت اطلاعات بیشتر در زمینه حقوق پایه اداره کار ۱۴۰۳ می‌توانید از موتورهای جست و جو معتبر استفاده فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − سیزده =